Agencija za poslovne registre je objavila seznam stotih najboljših gospodarskih družb v letu 2017


Agencija za poslovne registre je objavila seznam stotih najboljših gospodarskih družb v Republiki Srbiji v lanskem letu. Kot kriterij je uporabila finančne podatke, ki so bili prikazani v rednih letnih bilancah za leto 2017.

Stoterica najboljših gospodarskih subjektov je bila izbrana na podlagi podatkov, ki jih je poslalo kar 102.395 podjetij, in sicer glede na poslovno uspešnost, prihodke ter neto dobičke. Upoštevalo se je tudi finančne možnosti v primerjavi s poslovnimi sredstvi, kapitalom ter glede na izgubo, tako neto izgubo, kot izgubo nasploh.  

Po teh kriterijih je prvo mesto med stotimi najboljšimi z največjim neto dobičkom zasedla Hip-Petrohemija AD Pančevo, ki je bila v preteklih letih med vodilnimi izgubaši. Neto dobiček te družbe je dosegel 40.456 milijona dinarjev (v letu 2016 je bila neto izguba 5.262 milijona dinarjev), kar predstavlja 6,1 % dobička gospodarstva v celoti.

Na drugem mestu se nahaja Nis AD Novi Sad, ki sicer uspešno posluje že kar nekaj let. Neto dobiček te naftne kompanije je glede na minulo leto večji za kar 72,8 % ter znaša 27.790 milijona dinarjev. To na lestvici predstavlja 4,2 % dobička na stopnji gospodarstva.

Na tretjem mestu najdemo JP Srbijagas Novi Sad z neto dobičkom 16.723 milijona dinarjev, torej glede na minulo leto večjim za 7,7 krat. Takšen rezultat je ustvarjen na podlagi povečane rasti dobička in financiranja (s 587 milijona dinarjev na 9.610 milijona dinarjev) in za več kot polovico zmanjšane izgube iz preostalih dejavnosti (7.640 milijona dinarjev).

Četrto mesto zaseda Telekom Srbija, in sicer z neto dobičkom v višini 14.548 milijona dinarjev, peto pa Tigar Tyres z 10.311 milijona dinarjev, kar predstavlja za 57,5 % večji neto dobiček (glede na minulo leto).

Največje srbsko podjetje EPS glede na poslovne dobičke, tako kot minulo leto, zaseda prvo mesto.  Prihodki iz poslovnih bilanc v višini 252.112 milijona, predstavljajo 2,5 % prihodkov glede na gospodarstvo v celoti ter so v primerjavi z letom prej večji za 13,5 %. Po drugi strani pa je neto dobiček v višini 3.396 milijonov manjši za 61,3 %, kar ga je v minulem letu uvrstilo na 16. mesto med najdobičkonosnejšimi družbami.

Na lestvici je zelo visoko uvrščen tudi Fiat Automobili Srbija (tretje mesto), pa čeprav so se njegovi poslovni rezultati zmanjšali za 15,7 % (glede na leto prej), to je 111.748 milijona dinarjev. Ob tem so ustvarili neto dobiček, podoben tistemu iz prejšnjega leta, v višini 2.131 milijona. Takoj za njimi je Delhadze Serbia s poslovnimi prihodki večjimi za 11,6 % (94.884 dinarjev).

Glede na različne stopnje rasti dobička, povečan obseg poslovanja, krepitev finančnih kapacitet in povečanje zaposlovanja, izstopajo predvsem tri gospodarske družbe. Real Knitting Gajdobra (pletene in kvačkane nogavice) je ob povečani rasti dobička z 610 milijonov na 2.345 milijona zasedla 26. mesto (2016, 81.), kar pomeni povečanje poslovnih prihodkov za 57,4 %.

Vir: Ekapija

Pripravila:
Mag. Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs