SelectUSA Investment Summit 2018

Ministrstvo za gospodarstvo pri ameriški administraciji od leta 2013 organizira (razen v letu 2014) SelectUSA Investment Summit, ki se je v letošnjem letu 2018 odvijal med 20. in 22. junijem v Washingtonu D.C.

SelectUSA je največji dogodek, namenjen spodbujanju neposrednih tujih naložb v ZDA. Ta dogodek zagotavlja dobro priložnost za združevanje podjetij iz vsega sveta, organizacij gospodarskega razvoja iz vseh koncev države in drugih strank, ki delujejo na področju olajšanja pridobivanja poslovnih naložb v ZDA. Vsak vrh se osredotoča na aktualno temo, povezano z ameriškim naložbenim okoljem, trendi v industriji in novimi možnostmi.

ZDA so odprte za vlagatelje vseh velikosti, vključno z uveljavljenimi multinacionalkami kot tudi malimi in srednje velikimi podjetji. SelectUSA prinaša združeno raznolikost ZDA pod eno streho, ki vsakemu podjetju omogoča iskanje ljudi, virov in trga, ki ga interesira.

 Udeleženci prvih štirih SelectUSA so v ZDA investirali skoraj 93 milijard ameriških dolarjev, ki zagotavljajo več kot 140.000 delovnih mest.

Summit InvestmentUSA 2018 ali Investicijski vrh Summit 2018 je bil drugi investicijski vrh, na katerem je sodelovalo več kot 3.000 udeležencev. V prvem naboru držav in podjetij za obisk na SelectUSA je bilo najavljenih več kot 600 milijonov dolarjev napovedi neposrednih tujih naložb.

V sklopu SelectUSA v letu 2018, ki ga je gostil minister za gospodarstvo Wilbur Ross, je sodelovalo 66 mednarodnih trgov, vključno s 1.200 svetovnimi poslovnimi vlagatelji in gospodarskimi subjekti iz 50 ameriških držav. Najbolj zastopani trgi – podjetja iz držav, ki so se udeležili Sumita: Tajvan 125, Kitajska 100, Japonska 97, Indija 91, Romunija 43, Švica 42, Južna Koreja 36, Nemčija 35, Izrael 31 in Brazilija 31. Po podatkih SABA na letosnjem dogodku ni bilo slovenskih podjetij. 

Entekra, gradbeno podjetje iz Irske je nekaj tednov po udelezbi na SelectUSA Investment Summit 2018 podpisalo tako imenovani "Modesto deal", ki jim zagotovi velik gradbeni projekt, ZDA pa najmanj 500 delovnih mest v gradbeništvu! Poleg tega podjetja se je SelectUSA udeležilo 20 irskih podjetij, vključno z CRH, FEXCO, Glanbia and Maas Aviation.

Posebno poglavje pri sklenitvi teh poslov je tudi možnost privatnega financiranja določenih projektov. Dva svetovna ponudnika robotike načrtujeta širitve v jugovzhodnem Michiganu s podporo iz Michiganskega strateškega sklada in privatnih investitorjev. Vlaganja FANUC in Nachi naj bi ustvarila 63,1 milijona dolarjev zasebnih naložb in ustvarila 136 delovnih mest.

SABA na SelectUSA 2018 ni aktivno sodelovala, je pa na dogodku sodelovala EAIC, partnerica SABA iz Nemčije in so se predstavniki EAIC po dogodku v DC tudi za dva dni ustavili v Clevelandu kjer so izmenjali informacije s SABA.

Rezultat tega sodelovanja bo tudi udeležba SABA na rednem letnem srečanju in konferenci EAIC, ki bo v letu 2018 potekalo 29. in 30. oktobra v Fort Waynu, Idiana. Glavna točka konference so letos predstavniki avto industrije iz Nemčije. SABA bo na konferenci predstavila svoje delovanje, ponudila obstoječi servis in predstavila nekatere svoje člane, ki delujejo na področju avto industrije.

Stalna prisotnost v ZDA (kar SABA ima) je eden od temljev dobrega poslovanja in s tem vzdrževanja rednih kontaktov, še posebej osebnih srečanj, ki so v ameriškem načinu poslovanja temejnega pomena! 

 

Pripravil:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com