Pravice in dolžnosti gospodarstvenikov pri pregledih inšpekcijskih služb


Inšpekcijski organi so dolžni, da redne kontrole dela gospodarstvenikov in podjetij napovejo vsaj tri dni prej, ob tem pa imajo lastniki podjetij ter samostojni podjetniki legitimno pravico, da jim inšpektorji pokažejo naloge za pregled ter dokazila, da delujejo v okviru svojih pooblastil. V primerih, da nadzor traja dlje od zakonskih rokov, lahko zahtevajo zaustavitev postopka ter obenem odločbo, da podjetje deluje v okviru zakonov, če seveda inšpektor ni odkril morebitnih nezakonitosti.
 
Po drugi strani pa je vsak poslovnež dolžan, da inšpektorjem dovoli, da izvedejo temeljit nadzor, je ob slednjem prisoten, obenem pa omogoči, da so na razpolago tudi vsi iskani podatki oziroma dokumenti. Ob odkritih nepravilnostih jih je dolžan odpraviti ter o tem obvestiti inšpekcijske službe. Da bi se kaznim lahko izognili, se poslovnežem priporoča, da izkoristijo tako imenovane svetovalne obiske inšpektorjev, navaja NALED v svoji izjavi.
 
Omenjene pravice in dolžnosti je v sodelovanju z NALED registrirala Podporna enota komisije za usklajevanje in nadzor inšpekcijskih služb, na informativni strani spletne strani pa bodo dostopne vsakomur. Praktično na enem mestu bodo na razpolago vsi najpomembnejši detajli glede nadzora, kar bo omogočilo zaščito pred brezvestnim ravnanjem inšpektorjev ter posledično nepotrebnimi stroški, ob tem pa še olajšalo poslovanje v skladu z zakonom.
 
Novi zakon o inšpekcijskem nadzoru je spremenil tudi načine ravnanja inšpekcij in sicer iz starega represivnega, v novega preventivno-izobraževalnega. Nova zakonska pooblastila, kot so na primer nadzorne liste, preventivni obiski, najave prihodov ter kategorizacije podjetij omogočajo gospodarstvu, da si naredi široko ponudbo različnih pravic v primeru obiska inšpektorja, prav informativna stran pa bo omogočila, da postanejo ti nadzori še uspešnejši, je med drugim, na IV. odprti seji Usklajevalne komisije srbske vlade za inšpekcijske nadzore še posebej poudaril minister državne in lokalne samouprave gospod Branko Ružić.
 
Na srečanju so imeli podjetniki možnost pogovorov z glavnimi inšpektorji in sicer o vseh glavnih problemih, ki jih tarejo med obiski nadzornih služb, ter predlogih, kaj vse je še potrebno spremeniti.
 
Spletna stran Koordinacijske komisije bo ena od izjemno pomembnih tako za gospodarstvenike, kot inšpektorje, ter obojim omogočila boljše razumevanje pravic in dolžnosti. Zavedamo se, da obstaja velik interes podjetnikov, da bi prišli do verodostojnih obrazložitev predpisov. Prav zato, bo  Evropska banka za obnovo in razvoj podaljšala podporo Ministrstvu za še nadaljnji dve leti. Eden od ciljev je tudi  ustanovitev informacijskega centra in registra dobre inšpekcijske prakse, kje bi lahko še posebej majhna podjetja dobila odgovore na vsa vprašanja o inšpekcijskih nadzorih, ter reševanju nastalih situacij, pa je povedal direktor EBRD v Srbiji gospod Daniel Berg.
 
Na seji so poudarili, da je  Podporna enota usklajevalne komisije, ki sta jo v sodelovanju z EBRD ustanovila Ministrstvo državne in lokalne samouprave ter NALED, koordinatorka za izdelavo programske opreme in el. inšpektorjev, v okviru katerega se bo do sredine leta 2019 omrežilo vse inšpekcijske službe v državi ter ustvarilo pogoje za napredek delovanja nadzornih organov v okviru EU predpisov.
 
Tekom leta 2018 bo le-ta zaključila z analizo možnosti trenutno zaposlenih v inšpekcijskih službah ter načrtom za zaposlovanje mladih inšpektorjev v naslednjih treh letih. Vključeni so tudi nakupi nove opreme, predvsem avtomobilov in računalnikov.

Vir: Ekapija

Pripravila:
Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs