Agenciji Fitch in S&P sta zvišali bonitetno oceno Srbije


Ministrstvo za finance je sporočilo, da sta bonitetni agenciji Fitch Ratings in Standard & Poor`s zvišali bonitetno oceno Republike Srbije na raven BB ob stabilnih možnostih za izboljšanje ocene.

Izboljšanje bonitetne ocene Republike Srbije je po oceni agencije Fitch Ratings posledica izboljšanja javnih financ, ki jih podpira tudi fiskalni rezultat.

Agencija Fitch pričakuje, da bo Vlada Republike Srbije tudi v prihodnosti nadaljevala s izvajanjem programov fiskalne konsolidacije in strukturnih reform v letih 2018 in 2019. Poudarja, da se je razmerje javnega dolga in BDP izboljšalo in postalo stabilno. Po znatnem zmanjšanju leta 2017 na 63,3% BDP se pričakuje zmanjšanje na 62,1% BDP v letu 2018 ter 60,6% v letu 2019. Agencija tudi ocenjuje, da bo primanjkljaj tekočega računa (ocenjen v povprečju 4,3% BDP v obdobju od leta 2017 do 2019) v celoti pokrit z neto tujimi naložbami.

Bonitetna agencija Standard & Poor`s ocenjuje, da bo BDP med letoma 2018 in 2020 še naprej rastel in da bo ta rast predvsem rezultat tujih neposrednih naložb in večje zasebne potrošnje, ki bo spodbudila rast zaposlenosti, zaslužka ter stabilnega prihodka. Kljub pričakovanemu zvišanju plač v javnem sektorju je v letu 2018 napovedan približno 1,5 % javno finančni primanjkljaj med letoma 2017 in 2020.

Poleg zmanjšanega deficita na tekočem računu bonitetna agencija Standard & Poor`s pričakuje tudi boljšo strukturo zunanjega dolga ter da bo neto priliv tujih neposrednih naložb v prihodnjem obdobju v celoti pokril primanjkljaj tekočega računa.

Pripravila:
Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs