V prihodnje brez tiskanja računovodstvenih dokumentov - papirni računi so zgodovina


Podpredsednik vlade in minister za trgovino, turizem in telekomunikacije Rasim Ljajić ter minister za finance Dušan Vujović sta podpisala pojasnilo v zvezi z izdajanjem in knjiženjem računov v papirni in elektronski obliki ter brez uporabe žiga in podpisa, je objavljeno na spletni strani Vlade Srbije.

V obrazložitvi, ki bo dostavljena pristojnim organom in institucijam, je določeno, da pravne osebe in podjetniki lahko izdajajo račune v papirni in elektronski obliki.

Ključno pojasnilo se nanaša na to, da ni obvezno tiskanje računov, ki so bili prvotno v elektronski obliki, niti ni potrebno ožigosati tiskanih dokumentov, da bi jih lahko šteli za veljavne. Elektronski račun je veljaven v elektronski obliki, brez podpisa, ni ga potrebno žigosati in pošiljati po pošti.

Na fakturi, ki je prvotno ustvarjena v papirni obliki, žig in podpis odgovorne osebe nista potrebna. Tudi faktur, ki so nastale v elektronski obliki ali z digitalizacijo, ni potrebno podpisati z elektronskim podpisom.

Vir: Ekapija

Pripravila:
Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs