Pomoč Svetovne banke pri privabljanju naložb v obsežne projekte trajnostne energije


Svetovna banka je odobrila donacijo v višini 20 miljonov dolarjev preko Mednarodne razvojne agencije (IDA) za pomoč pri iskanju mednarodnih naložb v obsežne projekte trajnostne energije v dvanajstih državah podekvatorialne Afrike.

Več informacij.

Dodatne informacije:
Slovenski poslovni klub Zambija
E: info@slo-zambia.com