Razpisa za inovativna majhna in srednja podjetja


Odprta sta razpisa za inovativna majhna in srednja podjetja v okviru Instrumenta za majhna in srednja podjetja Evropskega sveta za inovacije (EIC SME Instrument) in Hitro pot do inovacij (EIC Fast Track to Innovation). Na voljo je 1,6 milijarde evrov za podporo 4000 majhnim inovativnim podjetjem.

Obvestilo s povezavami na razpisa.

Pripravilo:
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA)
E: info@sbra.be