Sveženj za čisto mobilnost


Evropska komisija je predstavila sveženj ukrepov za čisto mobilnost. Med njimi je predlog direktive o čistih vozilih. Če jo bosta sprejela Evropski parlament in Svet EU, ki med evropskimi institucijami predstavlja države članice, bo za države članice osnova, da bodo v razpisih za javna naročila lahko dajale prednost izbiri čistih vozil. Komisija prav tako predlaga revizijo direktive o kombiniranem prevozu, s katero želi spodbuditi kombinirano uporabo različnih načinov prevoza pri tovornem prometu.

Z novimi standardi za emisije CO2 želi Evropska komisija pomagati proizvajalcem pri razvoju inovacij in oskrbi trga z vozili z nizkimi emisijami. Če bo ta predlog sprejet, bodo morale biti leta 2030 povprečne emisije CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila v primerjavi z letom 2021  nižje za 30 odstotkov.

Predlog direktive o avtobusnem prevozu potnikov je Evropska komisija pripravila kot spodbudo za razvoj avtobusnih povezav na dolge razdalje v celotni Evropi. Namen pobude za baterije, ki ima v integrirani industrijski politiki EU strateški pomen, je zagotoviti razvoj in proizvodnjo za čisto mobilnost v EU. Države članice želi Evropska komisija spodbuditi k povišanju ciljev z akcijskim načrtom in rešitvami za naložbe v vseevropsko vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva.

Koristne informacije:
Spletna stran z informacijami o svežnju ukrepov za čisto mobilnost in povezavami na predlagane dokumente

Pripravilo:
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA)
E: info@sbra.be